The Losers – Những kẻ thua cuộc thật sự trong chiến tranh

Lịch sử Trung Hoa có rất nhiều lần nội chiến. Hai lần bị xâm lược, họ đều mất nước. Thế kỷ XIII, mất nước vào tay người Mông Cổ. Thế kỷ XVII, mất nước vào tay người Kim vùng Mãn Châu đông bắc. 

Nhưng cả hai lần họ đều là những người chiến thắng, chính xác, người chiến thắng bằng quân sự lại là người thua trận về văn hóa, hay nói một cách khác, người thua kém hẳn về văn hóa đã bị đồng hóa. Người sau coi hai triều đại ngoại xâm này, là hai triều đại của Trung Hoa: nhà Nguyên và nhà Thanh. Họ bị Hán hóa, vì họ thấp kém hơn hẳn về văn hóa.

Bài tập giảm cần nhanh nhất

Trung Hoa cuối thế kỷ XIX cũng lại thua cuộc một lần nữa, đầu tiên là từ cái gốc văn hóa, rồi mới là sự trì trệ về kinh tế, giao thương.

Nhật Bản thời Minh trị cũng may mắn có được một vị vua thức thời, chấn hưng được văn hóa, từ đó mới thoát khỏi sự mất nước. Hơn thế nữa, những chiếc khu trục Thần Phong, Zéro… đã làm mưa làm gió trên bầu trời Châu Á thời Thế chiến II, là minh chứng hùng hồn cho sự lớn mạnh của đất nước Mặt trời mọc.

Trong khi đó, thế kỷ XIX Việt Nam thua kém mọi mặt, trong đó có văn hóa, đã trờ thành thuộc địa của người Pháp.

Văn hóa Việt đang dần bị mai một. Việt Nam của thế kỷ XXI đã cho thấy sự thua kém nghiêm trọng về văn hóa: phim Hàn phim Tàu, trẻ con hôn ghế thằng ca sỹ dở hơi nào đó… cùng với sự sai lầm trong mê say phát triển kinh tế, quên đi cái gốc văn hóa đã dẫn đến việc cứ phong Anh hùng lao động hôm trước thì hôm sau đọc lệnh bắt đến hàng loạt các đại gia vỡ nợ quá nhanh… đều là sự mất gốc về văn hóa.

Tất cả các câu chuyện đó, đều cho thấy, việc thắng lợi bằng quân sự, hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Việc nắm được chính quyền, không có nghĩa là sẽ chiến thắng về mọi phương diện. Nếu không thực sự được “xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, thì sẽ mât tất, kể cả chính quyền, nghĩa là điều đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *