Loài hoa Mộc Lan gắn với truyền thuyết về cô gái vì hiếu thuận mà cải nam trang thay cha tòng quân đánh giặc. Tên của cô được