Cuộc sống làng quê tôi ngày càng khấm khá và có nhiều thay đổi so với trước kia. Điều dễ nhận thấy nhất là những bờ rào dâm